ประกาศขายบ้านได้เร็ว เคล็ดไม่ลับ ทำอย่างไร?

ขั้นตอนที่  1  ทำความสะอาด ซ่อมแซม เตรียมประกาศขายบ้าน

     ก่อนการประกาศขายบ้าน เราต้องดูแลสินค้าของเราให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย เพราะถ้าสินค้าดี ลูกค้าย่อมตัดสินใจง่าย ดังนั้น การซื้อบ้าน ขายบ้าน ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตัดสินใจ หากสภาพบ้านพร้อมขาย น่าซื้อ น่าอยู่ ย่อมทำให้ผู้ซื้อบ้านมองเห็นภาพการอยู่อาศัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้ตัดสินใจง่ายขึ้น อีกทั้งขั้นตอนนี้ อาจทำให้เราสามารถขายบ้านได้ราคาดีกว่าเดิม

 

ขั้นตอนที่ 2  ประเมินราคาประกาศขายบ้าน ไม่ถูก ไม่แพง เกินไป

     สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อการประเมินราคาขายบ้านให้เหมาะสม คือ ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ ราคาขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียง อัตราภาษีเงินได้ที่เราจะต้องจ่ายหลังขายบ้านได้ ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะทำให้เราเห็นภาพยอดเงินที่เราจะได้รับจริงๆ หลังจากขายบ้านแล้ว อีกทั้งยังทำให้เราสามารถตั้งราคาได้สมเหตุสมผล ไม่เสียโอกาสในการขาย ไม่ขายบ้านถูกหรือแพงเกินไป

 

ขั้นตอนที่ 3  ช่วยหาแหล่งสนับสนุนการเงินให้ลูกค้าแต่เนิ่น ๆ

     การขายบ้านแตกต่างจากการขายสินค้าอื่น ๆ  ตรงที่การขายสินค้าทั่วไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพียง 2 อย่าง  คือ  สินค้าต้องดี  และราคาสมเหตุสมผล  แต่สำหรับบ้านแล้วเงื่อนไขเพียงสองอย่างเข้างต้นกลับไม่เพียงพอที่จะทำให้การซื้อขายบ้านเกิดขึ้นได้  เพราะการซื้อขายบ้านส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งตัวกลางที่เป็นสถาบันการเงินมาช่วยสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ซื้อ  เพ่อทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปแล้ว  เงื่อนไขทางการเงินที่เป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้ในการซื้อขายบ้านมีอยู่  2 เรื่องด้วยกัน คือ  เรื่องแรกเกี่ยวกับเงินดาวน์ว่าจะต้องจ่ายมากน้อยแค่ไหน  และเรื่อวที่สองเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ผ่อนชำระรายเดือน  ถ้าเงื่อนไขทั้งสองเรื่อง  สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะภาพของผู้ซื้อเมื่อไหร่ โอกาสขายบ้านก็จะเปิดกว้างขึ้น  ในทางตรงกันข้ามไม่สอดคล้องก็เท่ากับเป็นการปิดโอกาสการขายให้หยุดชงักลงในขั้นตอนนี้อย่างน่าเสียดาย   กลยุทธ์การขายโอกาศการขายบ้านให้กว้างขึ้นจึงสามารถทำได้โดยการลดเงินดาวน์และยื่นรนะยะเวลาในการกู้ยืมเงินให้ยาวนานขึ้น  ซึ่งจะต้องอาศัยการติดต่อเจรจาต่อรองเงื่อนไขกับสถาบันการเงินหลาย ๆ  แห่งยกตัวอย่างเงื่อนไขการกู้ยืมอันหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเกื้อหนุนให้การขายบ้านมีการคล่องตัวมากก็คือ  เงื่อนไขการขายบ้านแต่ไม่มีเงินดาว์น  และกู้ยืมได้นานถึง 30 ปี  ซึ่งจะช่วยให้ภาระการผ่อนชำระรายเดือนลดต่ำลงได้มากที่สุด ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ามีผู้ซื้อว่ามีผู้ซื้อบ้านน้อยมากในการเข้าใจในเรื่อง  การกู้ยืมเงืนซื้อบ้าน  ดังนั้นหากต้องการให้โอกาสในการขายบ้านมีมากขึ้น  ท่านจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ซื้อในเรื่องเหล่านี้  และให้ความกระจ่างกับลูกค้าว่าควรกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินใดดี  เงินดาว์นและเงินผ่อนชำระรายเดือนต้องจ่ายเท่าไร คุณสมบัติของผู้ขอกู้เป็นอย่างไร  อัตราดอกเบี้ยเท่าไร  แหล่งข้อมูลจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกสิกร

 

ขั้นตอนที่ 4  ปรึกษาและขอคำแนะนำจากนักกฎหมาย

     ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเนื่องจากจำนวนเงินในการซื้อขายบ้านสูงมากและขั้นตอนการดำเนินการกว่าจะได้เงินค่าขายบ้านจากลูกค้าล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกฎหมายทั้งสิ้น  ดังนั้นเพื่อช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างรัดกุมจะต้องปรึกษาขอคำแนะนำจากนักกฎหมายทุกครั้งกอ่นจะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้  ซึ่งนักกฎหมายในที่นี้อาจหมายถึงเพื่อน หรือคนรู้จักที่มีความรู้ทางกฎหมายก็ได้เคล็ดลับสำคัญในเรื่องนี้ก็คือ  ทุกครั้งที่มีการทำสัญญาต่าง ๆ  ระหว่างท่านกับผู้ซื้อจะต้องทำอย่างเป็นทางการหรือเป็นกิจจะลักษณะ  และมีผู้รู้ทางกฎหมายอยู่ด้วยเสมอ  เพราะนอกจากะเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงให้กับตัวท่านได้ทางหนึ่งแล้ว  ยังช่วยให้การซื้อขายมีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ซื้อได้ด้วย 

 

ขั้นตอนที่ 5  จัดเตรียมสัญญาการซื้อขายบ้านไว้ให้พร้อมขายบ้าน

     ทุกครั้งที่มีการวางแผนที่จะ ขายบ้าน ท่านจะต้องมีการเตรียมสัญญาและใบเสร็จต่าง ๆ  ที่จำเป็นไว้ให้พร้อม  เมื่อไรก็ตามที่มีคสามจำเป็นต้องทำสัญญากัน  จะสามารถกระทำได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหา

 

ขั้นตอนที่ 6  กระตุ้นการขาย ประกาศขายบ้าน ฟรี ทุกสื่อออนไลน์

     เมื่อประกาศขายบ้านแล้ว อาจต้องมีการโฆษณาประกาศ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพบเห็นประกาศมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการขายให้ได้เร็วมากขึ้น และ มีตัวเลือกมากขึ้น ปัจจุบันสามารถติดต่อเว็บไซต์ที่ให้ลงประกาศขายบ้าน ฟรี ให้ช่วยจัดการในเรื่องนี้ได้

 

ขั้นตอนที่ 7  เปิดบ้านให้ลูกค้าได้เยี่ยมชม

     ขั้นตอนนี้เป็นการนัดหมายลูกค้าเข้ามาชมบ้าน ซึ่งเราสามารถอธิบายรายละเอียดบ้าน บรรยากาศ และมีการต่อรองราคา ซึ่งเป็นธรรมดาของการซื้อขาย ท่านสามารถทำขั้นตอนนี้เองได้ง่ายๆ หากไม่รบกวนเวลาการทำงานของท่านมากนัก แต่หากท่านมีธุรกิจและไม่สามารถปลีกตัวมาได้ ท่านสามารถยกภาระนี้ ให้เป็นหน้าที่ของ ตัวแทนอสังหาฯ รับหน้าที่นี้แทนก็ได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่านายหน้า 3% จากยอดขาย หรือ แล้วแต่ตกลง
     ประกาศขายบ้าน ฟรี ทุกสื่อออนไลน์ ปัจจุบันสามารถติดต่อเว็บไซต์ที่ให้ลงประกาศขายบ้าน ฟรี ให้ช่วยจัดการในเรื่องนี้ได้ ประกาศขายบ้านฟรี, ประกาศขายคอนโดฟรี,บ้าน,ที่ดิน,เช่าบ้าน,เช่าคอนโด